Довідник метролога

Засіб вимірювальної техніки

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Визначення згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Повірка засобів вимірювальної техніки:

Повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик. Повірці підлягають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту, і в продаж, видаються напрокат, на яких поширюється державний метрологічний нагляд, а також:

 • вихідні і робочі еталони метрологічних центрів і територіальних органів;
 • вихідні еталони підприємств і організацій;
 • засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій, і для фізичних осіб.

Види повірки: первинна, періодична, позачергова, інспекційна та експертна.

Засоби вимірювальної техніки визнають придатними до застосування, якщо результати повірки підтверджують їх відповідність метрологічним і технічним вимогам до цих засобів вимірювальної техніки, встановленим у нормативних або експлуатаційних документах.

Організація і порядок проведення повірки засобів вимірювальної техніки регламентується ДСТУ 2708.

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться під час випуску з виробництва, після ремонту та під час експлуатації. Калібрування під час випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва здійснюється з метою контролю метрологічних характеристик. Калібрування під час експлуатації засобів вимірювальної техніки або після ремонту засобів вимірювальної техніки здійснюється з метою встановлення в певних умовах або контролю метрологічних характеристик цих коштів (залежно від вимог користувача засобів вимірювальної техніки). Калібруванню під час випуску з виробництва підлягають засоби вимірювальної техніки, типи яких занесено до Державного Реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні та на яких не поширюється державний метрологічний нагляд.

Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів калібрування засобів вимірювальної техніки, регламентуються ДСТУ 3989.

Державна метрологічна і метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки

Державна метрологічна і метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки - дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування. Засоби вимірювальної техніки, не призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації. (Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"). Тобто, державна метрологічна атестація (метрологічна атестація) проводиться для засобів вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням:

 • засобів вимірювальної техніки, які не призначені для серійного виробництва; експериментальних (дослідних) зразків засобів вимірювальної техніки, виготовлених під час науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які передають в експлуатацію;
 • вбудованих вимірювальних каналів виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки;
 • одиничних зразків засобів вимірювальної техніки, які виготовляють серійно і використовують в умовах або режимах експлуатації, що відрізняються від наведених у документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;
 • засобів вимірювальної техніки, які не призначені для ввезення в Україну партіями.

Організація і порядок проведення державної метрологічної та метрологічної атестації регламентується ДСТУ 3215.

Атестація випробувального обладнання

Атестації підлягають випробувальне обладнання, яке відтворює нормовані зовнішні впливові фактори і (або) навантаження. Атестація випробувального обладнання проводиться з метою визначення нормованих по точності характеристик обладнання, їх відповідності, вимогам нормативно технічної документації та встановлення придатності обладнання до використання. Атестації підлягають:

 • дослідні зразки;
 • обладнання, яке виготовляється серійно і модернізується;
 • обладнання, що виготовляється в одиничних екземплярах;
 • імпортне обладнання.

До експлуатації допускається випробувальне обладнання, що визнане за результатами атестації придатним до використання. Випробувальне обладнання підлягає первинної, періодичної і, в разі необхідності, позачергової атестації.

Основні положення та порядок атестації випробувального обладнання регламентуються ГОСТ 24555.

Методика виконання вимірювань

Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю. Атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї. (Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"). Основна мета атестації методики виконання вимірювань - підтвердження можливості вимірювань за даною методикою виконання вимірювань з похибкою вимірювань, що не перевищує зазначену в документі, який регламентує методику виконання вимірювань.

Основні положення щодо методик виконання вимірювань регламентує ГОСТ 8.010.

Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно ЗВТ та методик виконання вимірювань

Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

 • робіт по забезпеченню охорони здоров'я;
 • робіт із забезпечення захисту життя і здоров'я громадян;
 • контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;
 • контролю над станом навколишнього природного середовища;
 • контролю безпеки умов праці;
 • геодезичних та гідрометеорологічних робіт;
 • торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;
 • податкових, банківських і митних операцій;
 • обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, яке ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності;
 • робіт, пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;
 • робіт по забезпеченню технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;
 • робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;
 • робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;
 • реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Українська мова Русский язык