Словацька національна служба акредитації (SNAS)

Акредитація професійної діяльності в Словаччині здійснюється відповідно до міжнародно-визнаними принципами, що їх диктують стандартами ISO / IEC серії 17000 (EN серії 45000).

SNAS здійснює оцінку компетентності органів з оцінки відповідності (CAB - Conformity Assessment Body) як незалежної третьої сторони, визнаної урядом Словацької Республіки, присвоює свідоцтва про акредитацію органам з оцінки відповідності, чим офіційно підтверджує їх компетентність здійснювати декларовану діяльність неупереджено, незалежно та на необхідному професійному рівні, які є визнаними в Словацькій Республіці та за кордоном, в якості підписанта EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA Вважається рівноцінним органом акредитації на рівні з іншими органами акредитації - підписантами вищенаведених MLA/MRA в усьому світі, надає клієнтам органів з оцінки відповідності необхідну довіру в те, що результати діяльності цих органів є абсолютно достовірними. Значну підтримку в цьому напрямку надає нововведений лабораторний комбінований знак MRA та сертифікаційний комбінований знак MLA. SNAS, в якості підписанта ILAC MRA і IAF MLA, уповноважений присвоювати відповідну ліцензію всім CAB, які акредитував. У наслідку цього результати (видаються органами акредитованими SNAS) мають вищий рівень довіри у відносинах з клієнтами в усьому світі, що створює умови на виключення багаторазової оцінки компетентності в одних і тих же областях діяльності різними органами, підтримує діяльність по захисту споживача, надає широку гласність всім акредитованим органам з оцінки відповідності в СР і закордоном.

ILAC - Міжнародна спільнота органів з акредитації лабораторій.

MRA (Multirateral Mutual Recognition Arrangement) - Багатостороння угода про взаємне визнання.

В даний час в MRA беруть участь 46 органів з акредитації лабораторій.

ЕА - Європейська кооперація з акредитації.

IAF - Міжнародний форум з акредитації.

MLA - Багатостороння Угода (про взаємне визнання).

Ці угоди / домовленості про взаємне визнання (MRA / MLA) є офіційними угодами між органами з акредитації, які визнають, що акредитації (лабораторій і органів з сертифікації), видані всіма сторонами конкретної угоди, є еквівалентними.

Українська мова Русский язык